Juridische bom in huwelijkse voorwaarden

“We hebben huwelijkse voorwaarden, maar daar doen we al jaren niks mee.” De gevolgen daarvan zijn desastreus. Als u het in uw huwelijkse voorwaarden opgenomen periodieke verrekenbeding – het fifty/fifty verdelen wat jaarlijks aan inkomen overblijft – niet jaarlijks uitvoert, wordt bij faillissement en echtscheiding afgerekend alsof u getrouwd was in gemeenschap van goederen.

Nederlanders worden zich in toenemende mate bewust van de financiële gevolgen van trouwen. De laatste jaren maken steeds meer stellen huwelijkse voorwaarden. Daarmee regelt u de consequenties van uw huwelijk helemaal naar eigen inzicht en op maat.

Die huwelijkse voorwaarden zijn niet alleen tijdens het huwelijk belangrijk; ze hebben ook gevolgen bij het eindigen van het huwelijk. Soms heel onverwachte en ongewenste gevolgen. In sommige huwelijkse voorwaarden zitten juridische “bermbommen” die kunnen afgaan op een vervelend moment.

Een voorbeeld: in sommige huwelijkse voorwaarden staat een uitsluiting met een zogenaamd “periodiek verrekenbeding”. Dat houdt in dat u buiten gemeenschap van goederen getrouwd bent, maar dat is afgesproken om jaarlijks de overgebleven inkomsten te verdelen. Vaak wordt dit afgesproken als één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft. Met dit type huwelijkse voorwaarden blijft het bedrijf van de ondernemer-echtgenoot buiten de gemeenschap van goederen. De andere echtgenoot is niet aansprakelijk voor schulden in de zaak en wat er aan inkomsten overblijft uit het bedrijf wordt toch over beide echtgenoten verdeeld. Allemaal heel redelijk en prima geregeld.

Zo lijkt het… In de praktijk blijkt nogal eens dat die periodieke verrekening door echtparen vergeten wordt. “We hebben huwelijkse voorwaarden, maar daar doen we al jaren niks mee.”, wordt dan gezegd. Het achterwege laten van die periodieke verrekening kan echter verrassende en soms rampzalige gevolgen hebben. Vooral als het huwelijk niet meer zo lekker loopt en een echtscheiding zich aandient. “Gelukkig hebben we huwelijkse voorwaarden”, denken de inmiddels ex-echtgenoten. “De onderneming gaat naar de ondernemer-echtgenoot en de helft van de waarde van het bedrijf hoeft niet aan de ander uitbetaald te worden (wat soms het einde van het bedrijf kan betekenen).” Als de periodieke verrekening jarenlang is vergeten, pakt die echtscheiding echter totaal anders uit. Sinds een aantal jaren zeggen rechterlijke uitspraken namelijk dat in dat geval tussen de ex-echtgenoten toch maar afgerekend moet worden alsof zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren.

Regie houden

De bedoeling van huwelijkse voorwaarden is regie te houden over de eigen situatie. Niet achteraf met verrassingen te worden geconfronteerd. Geen onduidelijkheid te laten bestaan over hoe de huwelijkse voorwaarden kunnen uitwerken. Om die regie te kunnen houden, adviseren wij u om eens in uw eigen huwelijkse voorwaarden te kijken of daar misschien een “vergeten” periodiek verrekenbedding in staat. Als dat zo is, moet u daar nu iets aan doen. De praktijk leert dat, als u dat niet doet, het te laat is op het moment dat het er op aan komt.

Wij bieden u de mogelijkheid om samen met ons uw huwelijkse voorwaarden door te lichten. Vraag ons om meer informatie of een offerte.