Liefde gedijt met samenlevingscontract

Wie zegt dat een samenlevingscontract een motie van wantrouwen tegen de liefde is? Met een samenlevingscontract krijgt uw liefde juist alle ruimte! Omdat u de zakelijke kant goed geregeld hebt hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. En krijgt u daar ook geen woorden over. U hebt er immers vooraf goed over nagedacht en daar afspraken over gemaakt. Wij helpen u niets over het hoofd te zien. Want ook uw, jullie relatie is uniek.

In een samenlevingscontract regelt u bijvoorbeeld hoe u uw huishouden – zo heet dat ook in juridische termen – in financiële zin gaat vorm geven. Wie betaalt wat, wie brengt wat in?

U legt ook vast wie welk deel van de huur of de hypotheek betaalt. Dat is van belang voor eigendoms- en huurrechten die u individueel hebt. U hebt daarmee – en passant – ook elkaars woonrecht geregeld.

Met een samenlevingscontract profiteert u ook van allerlei voordelen. Zo krijgt u grotere belastingvrijstellingen van de fiscus. U krijgt recht op nabestaandenpensioen (partnerpensioen) en heel vaak profiteert u ook van secundaire arbeidsvoorwaarden voor getrouwde of samenwonende stellen. De meeste werkgevers en instanties stellen daarvoor als voorwaarde dat er een notarieel samenlevingscontract is.

En, zoals meestal bij de notaris, worden er ook regelingen getroffen over uw rechten als de relatie eindigt, bijvoorbeeld vanwege onverhoopt overlijden. U bent immers niet automatisch erfgenaam van uw partner, zoals dat bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wel het geval is.

Voorkom mogelijke problemen later, maak nu afspraken en geef uw liefde alle ruimte ….