Aanvullingen voor wet deelgezag

Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.
Dat schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het wetsvoorstel. In de nieuwe wet wordt deelgezag geregeld, wat vooral van toepassing is op kinderen die opgroeien buiten de traditionele gezinssituatie. Ze hebben bijvoorbeeld 2 mannen of 2 vrouwen als ouders. Of ze groeien op in een eenoudergezin of een samengesteld gezin. In deze gevallen zijn vaak ook niet-ouders betrokken bij de opvoeding van het kind.

Voor de geboorte

In het wetsvoorstel wordt gesproken over maximaal 4 ouders: 2 gezagsdragers en 2 deelgezagdragers. Dat kan ook voor problemen zorgen, want vier verschillende meningen kunnen sneller tot conflicten leiden. Om dit te voorkomen, stellen de VMN en de KNB voor om ouders en toekomstige deelgezagdragers bij de aanvraag van het deelgezag vóór de geboorte van het kind verplicht afspraken te laten maken onder leiding van een ervaren mediator. De afspraken komen daarbij zwart op wit te staan. Vooraf afspraken maken schept duidelijkheid, maakt verwachtingen helder en is in het belang van het kind.

Na de geboorte

Wanneer het deelgezag meer dan 3 maanden na de geboorte van het kind wordt aangevraagd, is een ouderschapsplan een logische aanvullende eis. Ook dit kan onder begeleiding van een professioneel mediator worden opgesteld. Hoewel dit kosten met zich meebrengt, kan dit plan ook veel toekomstige conflicten en kosten voorkomen.

Voogd

Een ander aandachtspunt is dat de deelgezagdrager na overlijden van beide of de enige gezagsdrager voorrang krijgt boven de testamentair benoemde voogd. Dat kan volgens de KNB en VMN niet de juiste keuze zijn. Het ligt meer voor de hand de keuze van de gezagsdrager voor een voogd, vastgelegd in een testament, te respecteren.

Wilt u meer weten over gezag, deelgezag of voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.