Agrarische zaken

Agrarische zaken

Waarom agrarische notaris

De bedrijfsvoering van agrarische bedrijven wordt met de dag complexer. Meer en meer regels vanuit Den Haag en Europa. Met daarnaast specifieke regels over mestquota, bietenquota, kavelruil en pachtzaken. En natuurlijk kwesties als huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, testamenten, bedrijfsopvolging, nalatenschappen en uiteenlopende belastingen. Juist in hun onderlinge verband zijn wij specialist en kunnen u helpen de in uw situatie juiste keuzes te maken.

Ook zonder kantonrechter prijsvriendelijke bedrijfsvererving mogelijk

Echtparen in een agrarisch gezin werken vaak samen in een maatschap die het bedrijf exploiteert. Het bedrijfsopvolgende kind groeit wordt vrijwel altijd ook partner in de maatschap. Bij overlijden van een van zijn ouders blijft dan een maatschap tussen de andere ouder en het kind over. Na overlijden van de andere ouder is dan de vraag hoe het aandeel van de laatstoverleden ouder bij het kind terecht kom.

Boer en vrouw uit elkaar

Het is niet alles “boer zoekt vrouw” wat de klok slaat. Net als in alle andere geledingen van de maatschappij neemt ook op de boerderij het aantal echtscheidingen toe. Eigenlijk is er nauwelijks sprake meer van enig procentueel onderscheid. Wat is in dit proces de positie van de boer en wat die van zijn vrouw?

Agrarische zaken & privé

Op agrarische bedrijven lopen bedrijf en privé meestal volledig door elkaar heen. Partners die meewerken. Inkomsten die geïnvesteerd worden in het bedrijf. Complexe regelgeving, zowel vanuit Nederland als vanuit Europa. Hoe zorgt u voor een juridisch goede afstemming? Zodanig dat zowel uw bedrijf als uw privésituatie daarin kan floreren. Een goede afstemming van al die regels is bittere noodzaak. Huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, testamenten, bedrijfsopvolging, nalatenschappen en uiteenlopende belastingen, alles hang met alles samen. In deze rubriek geven wij u daarvan een indruk.


Agrarische bedrijfsoverdracht is complex

Overdracht van uw agrarische bedrijf kan u de nodige hoofdbrekens kosten. Niet alleen de grond en de gebouwen moeten uiteindelijk van eigenaar verwisselen, ook de productierechten moeten op de juiste manier worden overgedragen. De koper moet er van uit kunnen gaan dat hij uiteindelijk ook eigenaar wordt van datgene wat hij gekocht heeft. Dat vraagt een zorgvuldige juridische voorbereiding en vastlegging.

Agrarische zaken & privé

Op agrarische bedrijven lopen bedrijf en privé meestal volledig door elkaar heen. Partners die meewerken. Inkomsten die geïnvesteerd worden in het bedrijf. Complexe regelgeving, zowel vanuit Nederland als vanuit Europa. Hoe zorgt u voor een juridisch goede afstemming? Zodanig dat zowel uw bedrijf als uw privésituatie daarin kan floreren. Een goede afstemming van al die regels is bittere noodzaak. Huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, testamenten, bedrijfsopvolging, nalatenschappen en uiteenlopende belastingen, alles hang met alles samen. In deze rubriek geven wij u daarvan een indruk.