Alleen automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract’

Het
wetsvoorstel wil het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opheffen.
De eerste groep heeft automatisch samen het gezag over kinderen, de tweede
groep niet. Het wetsvoorstel regelt dat de ongehuwde partner van de moeder die
zijn of haar kind erkent, ook automatisch het gezag krijgt. Het notariaat is al
in een vroeg stadium betrokken bij dit initiatiefwetsvoorstel van D66 en VVD.
Zo heeft de issuegroep Familie van Nu al eerder aangegeven dat een automatische
koppeling tussen erkenning en gezag in sommige gevallen gevaarlijk is.

Verbetering

Ten
opzichte van eerdere versies van het wetsvoorstel is een duidelijke verbetering
aangebracht: als de moeder geen toestemming geeft voor de erkenning, maar de
rechtbank wel, dan volgt niet automatisch het gezag. De KNB en de VMN adviseren
de voorgestelde automatische koppeling van het gezag aan de erkenning verder te
beperken. Zij zien het liefst dat alleen stellen met een notarieel
samenlevingscontract automatisch gezag krijgen. Op die manier kan de notaris
nagaan of beide partijen inderdaad samen gezag willen.