Als het gekochte pand niet aan de koopovereenkomst voldoet

Juridisch gezien is bij bedrog sprake van misleiding om daarmee de potentiële koper tot koop te laten overgaan. In dat geval is er geen sprake van non-conformiteit, het niet beantwoorden van het geleverde aan de koopovereenkomst. Bij bedrog gaat het om de gesloten overeenkomst in relatie tot de situatie als van bedrog geen sprake was geweest. Dat zou immers geleid kunnen hebben tot een andere overeenkomst of helemaal geen overeenkomst.

 

Bij de totstandkoming van wetgeving rond beide situaties is er geen onderscheid gemaakt in verjaringstermijn. De twee jaar geldt in alle situaties. Voor de Hoge Raad blijkt dit doorslaggevend, mede met het oog op de belangen van de verkoper. Volgens de advocaat-generaal is voor de koper meestal niet het bedrog aanleiding om te klagen, maar dat hij een huis heeft gekocht wat niet aan de afspraken voldoet. Daarmee wordt – ook als er sprake is van bedrog – de vordering in feite een vordering op basis van non-conformiteit. Dat was voor de wetgever voldoende aanleiding om voor beide situaties een gelijke verjaringsregeling vast te stellen.

 

Wilt u meer weten over afwijkingen in het gekochte huis ten opzichte van de afspraken die u daarover in de koopovereenkomst heeft gemaakt? Bel ons voor het maken van een afspraak.