Betere informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap

Een passende oplossing voor burgers die hun huwelijk in het buitenland moeten bewijzen, is de afgifte van een internationaal uittreksel van de huwelijksakte. Hij heeft de informatie op de website van de Rijksoverheid verbeterd.
Kuiken (PvdA) vroeg of het waar is dat niet alle landen een huwelijk erkennen dat eerst een geregistreerd partnerschap was. En hoe kan een buitenlandse overheid weten dat dit huwelijk tot stand is gekomen na omzetting? Volgens Dekker kunnen andere landen de omzetting zien aan de code die in het afschrift of uittreksel van de huwelijksakte is vermeld. Ook kan Nederland volgens hem andere staten niet dwingen om de omzetting te accepteren.

Internationaal uittreksel

Een passende oplossing voor burgers die hun huwelijk in het buitenland moeten bewijzen is, volgens Dekker, de afgifte van een internationaal uittreksel van de huwelijksakte. Dit is een uittreksel uit de huwelijksakte waarop de datum van het huwelijk wordt vermeld zonder enige verwijzing naar het geregistreerd partnerschap waaruit het huwelijk is voortgekomen. Dit internationale huwelijksuittreksel wordt in veel landen meestal erkend. Als Nederlanders verhuizen naar of wonen in een land dat het huwelijk niet erkent dat is voortgekomen uit een omgezet geregistreerd partnerschap, kunnen zij het geregistreerd partnerschap laten ontbinden wegens duurzame ontwrichting en daarna met elkaar in het huwelijk treden. Zijn er geen minderjarige kinderen, dan kan de ontbinding ook eenvoudig bij de burgerlijke stand door de partners zelf worden geregeld. De notaris kan dat ook voor hen regelen.

Betere voorlichting

Dekker schrijft ook dat hij de informatie op de website van de Rijksoverheid over de erkenning van de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk heeft verduidelijkt. Daaraan is nu toegevoegd dat burgers bij de gemeente om een internationaal uittreksel van de huwelijksakte kunnen vragen als zij hun in een huwelijk omgezette geregistreerd partnerschap in het buitenland willen bewijzen. Dekker vraagt alle gemeenten hier naar toe te linken.