Complex testament roept vragen op over wilsbekwaamheid

Soms is de wijziging complexer dan gedacht. Een voorbeeld daarvan is wijziging van erfgenaamschap naar een nieuw op te richten stichting, terwijl degene die het testament liet opmaken onder curatele stond. Uit behandeling van een dergelijke zaak voor het Hof Den Haag blijkt dat bijvoorbeeld de curator aanwezig is geweest bij het voor de wijziging van het testament bij – in deze specifieke situatie noodzakelijke – gesprek met de kantonrechter om de in dit geval noodzakelijke toestemming te krijgen.

Het Hof is rigoreus. Een dergelijk gesprek moet onder vier ogen plaatsvinden, de casus was zo complex dat de kantonrechter de gang van zaken rond het testament niet kon overzien. Vervolgens bleek ook de artsenverklaring over wilsbekwaamheid te algemeen. Daaruit bleek niets anders dan dat de betrokkene in algemene zin zijn of haar wens kon bepalen in het kader van een op te maken notariële akte. Die algemene verklaring vindt het Hof niet voldoende om te kunnen vaststellen of betrokkene het complexe testament met bijbehorende financiële en fiscale gevolgen kon overzien.

De beker was nog niet leeg. Het Hof vind nergens in de stukken dat de notaris met betrokkene heeft besproken hoe het testament zou uitwerken en tot welke forse kosten dat zou leiden. Bovendien bleek niet hoe de notaris met de indicatoren voor het bepalen van wilsbekwaamheid is omgegaan behalve het afgaan op het onderzoek van een arts.

Alles bij elkaar was dit voor het Hof reden om vast te stellen dat degene die het testament liet opmaken niet de geestestoestand had om de gevolgen van het laatste testament te overzien. Dat betekent dat de nieuwe erfgenaam moet gaan bewijzen dat er wel sprake was van wilsbekwaamheid.

Wilt u meer weten over het wijzigen van een testament op hoge leeftijd? Bel ons voor het maken van een afspraak.