Concept testament soms toch bepalend

Alleen een door de notaris (mede-)ondertekend testament is rechtsgeldig. Concept testamenten doen er niet toe. Dat is de regel. Heel af en toe wijkt de rechter van de regel af. Zo ook in geval van de onterving van een stiefvader door een moeder van kinderen uit haar eerdere huwelijk. De vrouw had nog geen notarieel opgemaakt testament, de stiefvader zou daarom alle goederen van de nalatenschap toebedeeld krijgen.

De moeder had intussen een testament bij de notaris voorbereid waarin zij de stiefvader onterfde. Het concept daarvan was echter nog niet bij de notaris vastgelegd in een definitieve akte. Daarnaast was door de rechter al een echtscheiding tussen de moeder en de stiefvader uitgesproken, maar kon dit vanwege het overlijden van de moeder niet meer bij de burgerlijke stand worden ingeschreven. De kinderen deden bij de rechter een beroep op de redelijkheid en billijkheid met het betoog dat de stiefvader vanwege voorgaande feiten geen erfgenaam meer kon zijn.

De rechter volgde hun betoog en oordeelde dat een rechtsregel buiten toepassing gelaten kan worden als deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit kan alleen als toepassing tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Er moet dan sprake zijn van uitzonderlijke omstandigheden. Uit de jurisprudentie blijkt ook dat van de regel kan worden afgeweken als uit een concept testament op grond van de redelijkheid en billijkheid mogelijk met “volstrekte zekerheid” kan worden vastgesteld de inhoud van het concept testament overeenstemt met de uiterste wil van de overledene op het moment van overlijden.

In dit geval leidde dit tot de conclusie dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de stiefvader als erfgenaam en enig rechthebbende op de goederen kan beroepen.

Wilt u meer weten over het opmaken van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.