Concepttestament is geen testament

De notaris maakt op basis van een gesprek altijd eerst een concepttestament op. De erflater kan dan beoordelen of al zijn of haar wensen correct zijn verwoord, waarna het testament officieel kan worden gepasseerd. Wat nu als de erflater overlijdt en er alleen nog een concepttestament is, nog niet formeel gepasseerd?

 

Een concepttestament mag en kan nooit gelijk worden gesteld met een testament. Een geldig testament is bij de notaris ondertekend of als onderhandse akte met de uiterste wil ondertekend en volgens de wettelijke regels aan de notaris overhandigd. Als noch het een noch het ander is gebeurd is er geen (nieuw) testament. Dat geldt ook in situaties waarin de notaris de conceptakte aan de erflater heeft toegezonden of overhandigd met een brief waarin hij schrijft dat hij het concept in overeenstemming met de wens van de erflater heeft opgesteld.

Als het niet is gekomen tot het passeren van de akte, is het concept niet definitief geworden en wordt het om die reden niet als rechtsgeldig testament aangemerkt. Daar helpt geen redelijkheid en billijkheid tegen.

 

Wilt u meer weten over het opstellen en passeren van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.