Cruciale informatie in leveringsakte woning voorkomt verrassingen

Ontbrekende cruciale informatie over een woning in de leveringsakte kan uiteindelijk tot onverwachte kosten leiden bij de koper. Dat bleek onlangs maar eens te meer uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, waarin de een cruciaal funderingsrapport geheel ontbrak en van het bestaan daarvan ook geen melding in de leveringsakte was opgenomen. Wie is daar voor verantwoordelijk en wie gaat de kosten uiteindelijk dragen?

In de zaak die voor de rechter werd gebracht was sprake van een twintig jaar oud rapport over de slechte staat van de fundering. De koper sprak de verkoper aan op het feit dat deze hem had meegedeeld dat er geen gebreken zijn (geweest) aan de fundering. De koper ving echter bot bij de rechter.
Uit de stukken bleek dat de oorspronkelijke verkoper twintig jaar geleden beschikte over een rapport beschikte waarin de slechte staat van de fundering stond vermeld. Deze door de gemeente afgegeven verklaring was beschikbaar en toegevoegd aan de koopovereenkomst. Potentiële kopers werd geadviseerd om bij de gemeente na te vragen welke gevolgen dit zou hebben op de bouwkwaliteit en de toekomstverwachting daarvan, onder verwijzing naar een rapport over het probleem. Dat rapport was echter niet bij de koopovereenkomst gevoegd. Daaruit concludeerde de rechter dat het niet aannemelijk is dat de verkoper bekend was met het probleem toen hij de woning destijds kocht.

De rechter heeft in de uitspraak nog eens gewezen op het belang dat alle relevante documenten en informatie bij de contractstukken (koopovereenkomst) worden gevoegd. Het zou nog betere zijn, aldus de rechter, als deze informatie ook in de leveringsakte wordt genoemd en de onderliggende stukken daaraan als bijlage worden gehecht. Daarmee ontstaat ook duidelijkheid bij een opvolgende verkoop.

Wilt u meer weten over cruciale informatie over mogelijke gebreken, die in de koop- en leveringsakte zouden moeten worden opgenomen? Bel ons voor het maken van een afspraak.