Doorschuiving ab-claim in erfenis soms alleen op verzoek alle erfgenamen

Het overlijden van een aanmerkelijk belanghouder betekent voor de Belastingdienst het moment om belasting te heffen. Er moet worden afgerekend over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen ten tijde van het overlijden en de verkrijgingsprijs. In het testament staat wie de aandelen verkrijgen. De te betalen belasting komt ten laste van de erfenis.

De verkrijgers kunnen ervoor kiezen om de belastingclaim door te schuiven (doorschuifregeling). Dat kan alleen maar als de BV nog een bedrijf voert. In de laatste aangifte inkomstenbelasting van de erflater moet door de erven een gezamenlijk verzoek om de toepassing van de doorschuifregeling worden gedaan. Bij toekenning daarvan wordt de verkrijgingsprijs van de erflater doorgeschoven naar de verkrijgers, zodat de Belastingdienst in de toekomst haar belastingclaim kan verzilveren.

 

Als in de verklaring van erfrecht is opgenomen dat de erfgenamen alleen gezamenlijk een verzoek tot toepassing van de doorschuifregeling kunnen doen, is het niet mogelijk dat een of enkele van de erfgenamen een dergelijk verzoek met succes kunnen indienen. Het is wel mogelijk dat gezamenlijk het verzoek wordt gedaan voor één verkrijger, terwijl de andere(n) niet zal gelden.

 

Wilt u meer weten over het doorschuiven van de ab-claim in een actuele of verwachte erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.