Draagplichtregeling hypotheekschuld voorkomt onverwachte claims

Onderlinge vordering

In veel gevallen wordt een huis gekocht met een hypothecaire lening en eigen spaargeld, of met de opbrengst van het vorige huis. Het kan ook zijn dat een van jullie bij een verbouwing of bij aflossing extra eigen geld inlegt. Dat houdt in dat diegene een vordering krijgt op de ander voor de helft van dat bedrag. Dat houdt alleen stand als jullie dat ook vastleggen. Je spreekt dan af dat de lasten 50/50 over jullie worden verdeeld. Leg daarnaast bij voorkeur vast hoeveel de niet- of minder investerende partner, eventueel met een rentevergoeding, aan de ander moet betalen om de verdeling recht te trekken. Ook kan worden afgesproken of de vordering moet meestijgen en -dalen met de waardeontwikkeling van het huis.

Draagplichtovereenkomst

In plaats van de hiervoor geschetste afspraken kunnen jullie ook een draagplichtovereenkomst met elkaar sluiten, waarin je vastlegt dat de ene partner meer geld in de woning heeft geïnvesteerd dan de ander. Daarin kom je overeen dat jullie de hypotheekschuld niet 50/50 zullen dragen, maar dat jullie de inleg van eigen geld compenseren. Degene van jullie die extra geld uit eigen zak heeft ingebracht, hoeft voor 50% van de tegenwaarde daarvan de hypotheek niet mee te dragen.

Als jullie gaan samenwonen vanuit een verschillend woningverleden, is het met het oog op de fiscus belangrijk dat je goed laat bekijken en vastleggen aan wie welk gedeelte van hypotheeklasten wordt toegerekend. Ook hiervoor biedt de draagplichtovereenkomst uitkomst. Dan spreek je daarin af de hypotheekschuld in jullie onderlinge verhouding zo te verdelen dat deze binnen de fiscale mogelijkheden past en jullie onderlinge financiële verhoudingen respecteert..

Trouwen of partnerregistratie

Zowel bij onderlinge vorderingen als bij een draagplichtovereenkomst kan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan zonder voorwaarden vervelende gevolgen hebben. In die gevallen vervalt de draagplichtovereenkomst. Jullie beiden worden dan weer draagplichtig voor de helft van de schuld. Dat kunnen jullie voorkomen met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Zonder eigen geld

Het is niet uitzonderlijk dat samenwoners die een huis gaan kopen helemaal geen eigen geld in de aankoop kunnen steken. Dat betekent niet dat bij de financiering niet moet worden nagedacht over onderlinge draagplicht. Het is immers niet ondenkbaar dat een van jullie beiden later alsnog eigen geld in de woning kan steken, bijvoorbeeld als die partner een mooie schenking of erfenis krijgt. Als jullie dan bij de aankoop en financiering geen losse leningdelen hebben gemaakt en toegekend aan elk van jullie, is het alsnog sluiten van een draagplichtovereenkomst lastiger. De draagplicht vraagt dan veel meer aandacht en alertheid.

Willen jullie meer weten over de draagplichtovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.