Erfbelasting verminderen via schenkingen op papier

Wat
zijn dan de spelregels waar je je aan moet houden? Allereerst moet een schenking
op papier bij de notaris worden vastgelegd, met als hoofddoel dat (meestal) de
ouders aan (doorgaans) hun kind in dat betreffende kalenderjaar een geldbedrag
schenken. In die akte wordt ook gemeld dat de kinderen het weer (terug)lenen
aan hun ouders. Vervolgens moeten de ouders een rente van zes procent betalen
aan hun kinderen over dat (terug)geleende bedrag.

Bij
dat laatste gaat het nogal eens zoals het niet zou moeten. Jaarlijks moet
precies uitgerekend worden hoeveel rente er betaald moet worden. Wie niet
betaalt of jaarlijks het rentebedrag een beetje gokt, komt zichzelf tegen, of
beter gezegd: de begunstigde is het haasje.

In
die gevallen negeert te Belastingdienst alle papieren schenkingen, wat weer tot
gevolg heeft dat de begunstigde erfbelasting moet betalen over het volledige
schenking van alle schenkingen. Ook als er een gedeelte van de rente is betaald,
is de fiscus onverbiddelijk. Een juridisch procedure hiertegen voeren heeft
geen zin meer, want de fiscus heeft bij de rechter in een dergelijke zaak al
gelijk gekregen.Doet u schenkingen op papier, betaal dan jaarlijks het correcte
bedrag aan rente aan de begunstigde. Wilt u meer weten over schenken op papier?
Bel ons voor het maken van een afspraak.

Een schenking op papier wordt bij de notaris vastgelegd, met als hoofddoel dat (meestal) de ouders aan (doorgaans) hun kind in dat betreffende kalenderjaar een geldbedrag schenken. In die akte wordt ook gemeld dat de kinderen het weer (terug)lenen aan hun ouders. Vervolgens moeten de ouders een rente van zes procent betalen aan hun kinderen over dat (terug)geleende bedrag.

Bij dat laatste gaat het nogal eens zoals het niet zou moeten. Jaarlijks moet precies uitgerekend worden hoeveel rente er betaald moet worden. Wie niet betaalt of jaarlijks het rentebedrag een beetje gokt, komt zichzelf tegen, of beter gezegd: de begunstigde is het haasje.
In die gevallen negeert te Belastingdienst alle papieren schenkingen, wat weer tot gevolg heeft dat de begunstigde erfbelasting moet betalen over het volledige schenking van alle schenkingen. Ook als is er een deel van de rente betaalt, de fiscus is dan onverbiddelijk. Een juridisch procedure hiertegen voeren heeft geen zin meer, want de fiscus heeft bij de rechter in een dergelijke zaak al gelijk gekregen.

Doet u schenkingen op papier, betaal dan jaarlijks het correcte bedrag aan rente aan de begunstigde. Wilt u meer weten over schenken op papier? Bel ons voor het maken van een afspraak.