Erfenis naar erfgenamen van laatstoverleden echtgenoot

Dat bleek onlangs opnieuw uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof kende de erfenis toe aan de erfgenamen van de laatst overleden echtgenoot. Als er geen kinderen zijn en ook geen testament bepaalt de wet hoe de vererving plaatsvindt. De rechter moet zich terughoudend opstellen bij eventueel niet toepassen van het wettelijk erfrecht en mag dus niet zomaar bepalen dat de erfenis over de nabestaanden van beide echtgenoten verdeeld wordt.
Na het overlijden van de eerste echtgenoot is diens echtgenoot – als er geen testament is en geen kinderen zijn – erfgenaam en erft het deel van de overleden partner. Na het overlijden van de achtergebleven echtgenoot hebben daarom diens erfgenamen recht op de gehele erfenis.

Dat partners niet hebben nagedacht over het kort na elkaar overlijden en de juridische gevolgen daarvan, komt vaker voor. In het erfrecht gaat het om het beginsel van rechtszekerheid. Daarom is het volgens het Hof niet onaanvaardbaar dat het vermogen van de eerst overleden partner via de nalatenschap van de andere partner bij diens erfgenamen terecht komt.
Ons advies is om een testament te maken waarin u regelt naar wie de nalatenschap gaat als u als laatste van een stel of van een gezin komt te overlijden.

Wilt u meer weten over het opmaken van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.