Financiën verduidelijkt nieuwe regels overdrachtsbelasting

De verklaringen voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief worden beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst en kunnen daarvan gedownload worden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is in gesprek met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de uitvoering van het wetsvoorstel. Hierbij gaat het met name over de inrichting van het aangifteproces voor de overdrachtsbelasting. Hiervoor moeten aangiftesystemen bij het notariaat en de Belastingdienst worden aangepast. De KNB hamert hierbij op een efficiënt aangifteproces met zo min mogelijk uitvoeringslasten.

De notaris moet voorafgaand aan de overdracht van een woning vragen of de koper deze al dan niet als hoofdverblijf gaat gebruiken en of de koper voldoet aan de voorwaarden van de startersvrijstelling. Daarvoor heeft de notaris een verklaring van de koper nodig. Die verklaring kan worden gedownload van de website van de Belastingdienst.
Het toetsingsmoment van de leeftijdseis voor de startersvrijstelling is de datum waarop de leveringsakte wordt gepasseerd. Als er sprake is van een opschortende voorwaarde wordt er getoetst per datum dat de voorwaarde wordt vervuld.

De notaris mag vertrouwen op de verklaringen van de koper dat deze niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling en is daarvoor niet aansprakelijk. Dat geldt ook voor de verklaring van de koper dat de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt.

Wilt u meer weten over toepassing van de verschillende tarieven voor overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.