Fiscaal partnerschap gevolg van geregistreerd partnerschap

Het registreren van partnerschap heeft altijd tot gevolg dat er ook een fiscaal partnerschap tussen betrokkenen ontstaat. Het doet er dan niet toe of beide partners wel of niet samen op één adres wonen.

Als partners niet op hetzelfde adres wonen, kunnen zij na de registratie maar één woning als eigen woning aanmerken. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Het ging in die zaak om een – inmiddels ex – partner die in zijn aangiften inkomstenbelasting over de betreffende jaren zijn partner niet als fiscaal partner had aangemerkt. Hij werd door de belastingdienst in box 3 aangeslagen in plaats van een aftrekpost in box 1 te krijgen.

De rechtbank stelde echter dat er gedurende het geregistreerde partnerschap sprake is van fiscaal partnerschap, los van het feit of partijen al dan niet op hetzelfde adres staan ingeschreven of al dan niet een gezamenlijke huishouding voeren. Alleen al het registreren van het partnerschap leidt tot fiscaal partnerschap. Het gevolg daarvan is dat de partners slechts één woning als eigen woning kunnen aanmerken. De partner die als eerste de aangifte IB heeft gedaan en het huis als eigen woning heeft opgegeven, profiteert van de aftrek in box 1. De andere partner moet zijn huis in dat geval tot zijn box 3-vermogen rekenen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van geregistreerd partnerschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.