Gegevens ANBI vanaf 1 januari 2014 openbaar via Internet

Goede doelen moeten vanaf 1 januari 2014 verschillende gegevens over het laatste boekjaar via Internet openbaar maken. Op die datum treedt de uitvoeringsregeling voor ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) in werking. De regering wil daarmee de transparantie in de filantropische sector bevorderen.

De gegevens mogen op een eigen website van de betreffende organisatie worden gepubliceerd of op gemeenschappelijke Internetvoorzieningen die aangeboden worden door de brancheorganisaties. De gegevens die moeten worden gepubliceerd hebben betrekking op:

  1. de officiële naam van de instelling;
  2. het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het handelsregister;
  3. het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling;
  4. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
  5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
  6. namen van bestuursleden, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling (m.u.v. kerkgenootschappen).
  7. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling, en
  8. de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Volgens de toelichting moet onder meer het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld.