Geschillen in afhandeling nalatenschap steeds vaker door rechter opgelost

Individualisering van de maatschappij is al jaren aan
de orde. Tegelijkertijd nam de mondigheid van burgers toe en ontstond de trend
om conflicten steeds vaker te ‘juridiseren’. Leg daar het feit naast dat de
komende jaren steeds grotere vermogens gaan vererven – in totaal zo’n 15
miljard euro – dan is de basis voor conflicten gelegd. Erfgenamen leveren
steeds vaker een gevecht om geld uit nalatenschappen, dat in veel gevallen door
de rechter moet worden opgelost.

Wie dat soort problemen en familietwisten wil
vermijden moet zich verdiepen in de positie van de erfgenamen, de rol van de
executeur, de rechten van eventueel onterfde echtgenote of kinderen en de
verschillen tussen het aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen van de
erfenis.

Wilt u problemen in dit soort gevallen voorkomen? Bel
ons voor het maken van een afspraak.