Gevolgen huwelijkse voorwaarden voor de erfenis

U kunt huwelijkse voorwaarden maken zoals u wilt, maar als u ze niet daadwerkelijk naleeft komt u van een koude kermis thuis.

En … in de loop van de jaren verandert uw beider persoonlijke situatie. U koopt bijvoorbeeld een huis, start een bedrijf, krijgt misschien kinderen. Zorg er voor dat uw huwelijkse voorwaarden actueel blijven en bespreek ze bijvoorbeeld eens per vijf jaar vrijblijvend met ons.

Haal elk jaar de huwelijkse voorwaarden uit de kast en controleer samen of u alle afspraken voor dat jaar bent nagekomen. Als u slordig omgaat met uw huwelijkse voorwaarden heeft het aangaan daarvan weinig zin gehad. U loopt er behoorlijk wat risico mee. Neem vooral het verrekenbeding serieus. Heel vaak wordt gekozen voor het jaarlijks verrekenen van het overgespaarde inkomen (totaal gezamenlijk inkomen minus kosten van gezamenlijke huishouding).

Als u dit niet jaarlijks doet, kan de rechter er bij echtscheiding van uitgaan dat u samen eigenaar bent van het totale vermogen. Dus alsof u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. De een kan dan aanspraak maken op de helft van bijvoorbeeld het bedrijf van de ander. Of op de helft van het aandeel in het familievermogen van de ander.

Gelukkig kunt u het verzuim op elk moment goedmaken, behalve bij het einde van de relatie (scheiden of overlijden).

  • Als er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding staat, leef dat dan ook na.
  • Hebt u achterstand opgelopen bij de verrekening, maak dat dan in één keer goed met een onderlinge vaststellingsovereenkomst.
  • Bespreek dan ook alle financiële zaken en geef elkaar volledig inzage.
  • Hebt u een eenmanszaak, dan is het helemaal gevaarlijk om niet jaarlijks te verrekenen. Bij faillissement komt uw partner dan op de laatste plaats van schuldeisers.
  • Zorg er voor dat u eens per vijf, zes jaar uw huwelijkse voorwaarden in samenhang met uw testamenten opnieuw tegen het licht houdt. Omstandigheden kunnen zodanig veranderd zijn dat aanpassing nodig is (en geld oplevert).
  • De nog jonge Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is een goede aanleiding om uw afspraken te herijken.