Haken en ogen eigenwoningregeling na echtscheiding

Die zogenaamde cirkelconstructie moet dan wel worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Ontbreekt de constructie, dan is bij elk van de ex-echtgenoten 50% van de hypotheekrente aftrekbaar.
Zonder cirkelconstructie leggen ex-echtgenoten in het echtscheidingsconvenant ook wel vast dat beiden geen aanspraak hebben op partneralimentatie, dat de woning vooralsnog onverdeeld blijft en dat beiden gedurende die onverdeeldheid in het huis blijven wonen en ook beiden hun aandeel in de kosten zullen dragen.

Wat nu als een van beiden gedurende de periode van onverdeeldheid ergens anders gaat wonen en degene die in het huis blijft wonen de volledige hypotheekrente in aftrek brengt op zijn of haar aangifte inkomstenbelasting? De fiscus staat dan slechts een aftrek van 50% toe.
Het argument dat in het convenant de afspraak is gemaakt dat de ex-partner geen partneralimentatie zal ontvangen en in ruil daarvoor afziet van zijn of haar aftrekpost hypoheekrente, houdt geen stand. Als er geen expliciete cirkelconstructie in het convenant is opgenomen, ontstaat voor beide partnerselk, na het tijdstip dat een van hen de woning definitief verlaat, 50% aftrekbaarheid.
De in dat geval benadeelde ex-partner kan de andere 50% van de hypotheekrente verhalen op de andere ex-partner.

Wilt u meer weten over de cirkelconstructie? Bel ons voor het maken van een afspraak.