Herbenoeming bestuurder stilzwijgend of via besluit

Herbenoeming van bestuurders van rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen) is alleen mogelijk via een ondubbelzinnig daartoe genomen besluit. Echter, een bestuurder kan ook stilzwijgend zijn herbenoemd, ook al staat in de staturen een maximale duur van een benoeming.

Veel statuten bevatten een bepaling dat een bestuurder voor een bepaald aantal jaren kan worden benoemd met meestal ook de mogelijkheid van verlenging van die termijn.

Soms bevatten statuten ook speciale bepalingen, bijvoorbeeld dat twee bestuurders de bevoegdheid of zelfs de opdracht hebben om een derde bestuurder. Onlangs kwam de rechter er aan te pas toen twee benoemingsbevoegde bestuurders de derde bestuurder ontsloegen. In de statuten stond dat bestuurders telkens voor een periode van maximaal drie jaar een derde bestuurder moeten benoemen. Dat laatste hadden zij al diverse keren achterwege gelaten, maar de derde bestuurder toch altijd officieel in de besluitvorming betrokken.
Twee van de drie bestuurders besloten op enig moment een benoemingsbevoegde bestuurder te ontslaan. Die kwam daartegen in het geweer en voerde als argument aan dat de niet-benoemingsbevoegde bestuurder geen bestuurder meer zou zijn omdat hij nooit was herbenoemd.

De rechter oordeelde dat inderdaad vaststond dat de derde bestuurder niet uitdrukkelijk was herbenoemd, er waren geen besluiten daartoe genomen. De statuten van de stichting bepaalden echter niet dat uitdrukkelijke herbenoeming noodzakelijk is. Daarmee is er volgens de rechter sprake van opeenvolgende stilzwijgende herbenoemingen, mede ook omdat diverse oproepen voor vergaderingen met agenda en notulen en stukken telkens ook zijn gericht aan het nit-benoemingsbevoegde bestuurslid van die stichting. De conclusie is dan dat deze nog steeds bestuurder is en derhalve rechtsgeldige besluiten kan nemen. Het ontslag is dus rechtsgeldig tot stand gekomen.

Tijdige en uitdrukkelijke herbenoeming kan problemen voorkomen en schept duidelijkheid! Wilt u meer weten over de werking van statutaire bepalingen van rechtspersonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.