Huis kopen op een veiling

Een huis kopen via een veiling is wezenlijk anders dan dat u een huis via een koopovereenkomst koopt. De veiling is een openbare bijeenkomst waarbij een onroerende zaak (huis, appartement, grond etc) te koop wordt aangeboden en de geïnteresseerden een bod komen doen. De hoogste bieder wordt de nieuwe eigenaar. De notaris legt de gebeurtenissen vast in een proces-verbaal akte.

Een koper op een veiling kan geen voorwaarden stellen met betrekking tot de koop. Hij kan bijvoorbeeld niet de eis stelleb dat hij nog een bodemonderzoek wil laten verrichten voordat hij koopt). Hij moet ook de financiën geregeld hebben.

Een veiling kan een vrijwillig karakter hebben, dat wil zeggen: op verzoek van de eigenaar wordt zijn huis op die manier verkocht. Het kan ook zijn dat de bank die hypotheekrecht op het huis heeft, overgaat tot veilen omdat op de lening door de eigenaar niet wordt betaald. Dat is de zogenaamde executieveiling.

Veilingvoorwaarden

Bij een veiling gelden altijd algemene en bijzondere veilingvoorwaarden. Zorg dat u zich daarover goed informeert. Als wij de veiling voor een opdrachtgever regelen kunt u bij ons de veilingvoorwaarden opvragen. Ook kunt u bij ons terecht voor vragen of opmerkingen ten aanzien van de te veilen onroerende zaak.