Huis te koop verhuren

Het komt maar al te vaak voor. Misschien ook in uw geval. U heeft al een ander huis gekocht en het huis dat u achterlaat, staat al veel te lang naar uw zin te koop met alle dubbele lasten van dien.

U mag uw te koop staande huis tijdens de verkoopperiode op grond van de Leegstandwet tijdelijkverhuren. Dat heet ”overbruggingsverhuur” en is mogelijk ook voor u interessant. De fiscale nadelen daarvan zijn met ingang van 1 januari 2010 tijdelijk weggenomen.

Met tijdelijke verhuur kunt u uw dubbele woonlasten compenseren. Overbruggingsverhuur is een legale vorm van tijdelijke verhuur. Net als bij gewone verhuur kan de huurcommissie van uw gemeente worden gevraagd om de huurprijs te laten controleren. Aan tijdelijke verhuur kleven echter tal van haken en ogen. Juridisch advies is hierbij onontbeerlijk, net als toestemming van uwhypotheekbank.

Regels

  • De huurperiode voor bepaalde tijd bedraagt 6 tot 24 maanden; er is een vergunning nodig van het College van Burgemeester en Wethouders in uw gemeente.

  • De wettelijke huurbescherming zoals die in het Burgerlijk Wetboek is geregeld, geldt in dit geval niet voor tijdelijke huurders. Er zijn uiteraard wel regels waar u aan moet voldoen.

  • De verkoop van uw huis gaat tijdens de huurperiode gewoon door.

  • U kunt de huur tussentijds altijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

De woning komt tijdelijk fiscaal in box 3 terecht, na afloop van de huurperiode kunt u weer gewoon hypotheekrente aftrekken, mits alle regels in acht zijn genomen.