Hypotheekrente niet aftrekbaar na scheiding

Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem blijkt dat er na een echtscheiding problemen kunnen ontstaan qua aftrekbaarheid van hypotheekrente. Sommige echtparen trouwen eerst in gemeenschap van goederen en sluiten later – tijdens huwelijk – huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment is er een scheiding tussen bezit en schuld van beide echtgenoten. De casus voor het Gerechtshof ging over de aankoop van omvangrijk onroerend goed, dat vanwege mogelijke claims voor de man het pand op naam van de vrouw aan te kopen. De koopsom wordt betaald uit een hypothecaire lening op beider naam. U voelt het al aan, na enige tijd werd de echtscheiding uitgesproken, waarbij werd afgesproken dat de vrouw tot de verkoop van het onroerend goed in het pand mocht blijven wonen. De man betaalde haar maandelijks een bedrag, voor de helft alimentatie en de andere helft als vergoeding hypotheekrente (voor de helft van de lening).
De vrouw trok vervolgens alle door haar betaalde hypotheekrente af via haar aangifte IB. De belastinginspecteur was het hier niet mee eens en stelde dat het door de man betaalde deel van de rente niet bij de vrouw aftrekbaar zou zijn. Het Gerechtshof bleek het eens te zijn met de inspecteur. Het addertje onder het gras bleek hier te zijn dat de rente door de vrouw niet was betaald vanuit de alimentatie maar vanuit de vergoeding die de man haar – uit hoofde van een verplichting wegens moraal en fatsoen – betaald had.
Uit dit voorbeeld blijkt hoe belangrijk het is om u vooraf te laten informeren wanneer hypotheekrente wel/niet aftrekbaar is, zeker als er sprake is van huwelijkse voorwaarden en echtscheiding.

Wij zijn specialist op het gebied van huwelijksvoorwaarden, hypotheken en eigendom van vastgoed. Laat u daarom zowel voor als tijdens een scheiding informeren over de juridische en fiscale gevolgen daarvan.