Initiatiefwet tegen fiscaal gunstige belastingconstructies voor directeur-grootaandeelhouders

Directeur-grootaandeelhouders, advocaten en accountants moeten meer belasting gaan betalen. Althans, als het initiatiefvoorstel dat de oppositie heeft ingediend, door de het parlement wordt aangenomen.

De pijlen van de oppositie zijn gericht op de regeling waarin directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zich een minimumbedrag aan salaris moeten uitkeren, in 2022 is die norm € 48.000. De winst die eventueel boven dat bedrag uitkomt, kunnen de ondernemers in de onderneming laten zitten, er investeringen mee doen en een restant later als dividend aan zichzelf uitkeren. Over dividend is minder belasting verschuldigd (Box 2) in vergelijking met inkomstenbelasting (Box 1).

De oppositie is met dit plan gekomen omdat inkomen uit vermogen minder wordt belast dan inkomen uit werk. Omdat de vermogensrendementsheffing op last van de Hoge Raad moet worden aangepast wordt het kabinet met een grote financiële tegenvaller geconfronteerd. De oppositie ziet mogelijkheden om deze tegenvaller op te vangen door de gunstige belastingconstructie voor dga’s aan te pakken met geld uit Box 2. Het kabinet heeft al laten weten de tegenvaller te willen opvangen binnen de vermogensbelasting en ook uit de Kamer klinken geluiden om het gat niet af te wentelen op werkenden.

De dga moet – op basis van wettelijke regels – een gebruikelijk loon vanuit zijn of haar BV betaald krijgen. Als het financieel niet goed gaat met de BV en – onder voorwaarden – de facturen niet meer kunnen worden betaald, mag de dga een lager dan gebruikelijk loon uitkeren. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 het hoogste bedrag van de volgende mogelijkheden:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  • het loon van de meest verdienende werknemer van de BV, of
  • € 48.000.

Wilt u meer weten over de positie van de dga in uw vennootschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.