INnotar Testament Advies

Is uw testament nog actueel? Of heeft u geen testament en vraagt u zich af of een testament in uw situatie gunstig kan zijn? Met INnotar Testament Advies ontdekt u of een testament voor u zinvol is en wat u daarin zou kunnen regelen. Op deze pagina zijn verschillende situaties omschreven, met bijpassende tips en adviezen.

Situatie 1

Alleenstaand, geen kinderen

Zonder testament geldt de wettelijke regeling en gaat uw vermogen na uw overlijden naar uw ouders, broers en zusters. Wilt u dat anderen uw vermogen (of een deel daarvan) krijgen, bijvoorbeeld goede doelen, dan heeft u een testament nodig. Daarin kunt u ook regelen wie uw nalatenschap moet afwikkelen en wat uw belangrijkste wensen zijn ten aanzien van de uitvaart.


Situatie 2

Alleenstaand, wel kinderen

Wie zorgt er na uw overlijden voor uw minderjarige kinderen? In een testament kunt u een voogd benoemen en eventueel ook een bewindvoerder die het vermogen van uw kind beheert.

Indien u bent gescheiden, krijgt uw ex-partner na uw overlijden in beginsel de zeggenschap over de erfenis van uw minderjarige kinderen. Met een regeling in uw testament kunt u dat voorkomen en zelf iemand anders benoemen die het vermogen beheert.

Overlijdt een van uw (minderjarige) kinderen na u, dan erft uw ex-partner in beginsel het vermogen van dat kind, inclusief de erfenis die het kind van u heeft ontvangen. Uw vermogen zou dus via uw kind naar uw ex-partner kunnen vererven. Ook dat kunt u anders regelen in een testament.


Situatie 3

Samenwonend, geen kinderen

Zonder testament vererft uw vermogen naar uw eigen familie en krijgt uw partner niets. U kunt in een testament regelen dat uw partner uw erfgenaam is.


Situatie 4

Samenwonend, wel kinderen

Zonder testament erven alleen uw kinderen van u. Indien u uw partner verzorgd achter wilt laten en mee wilt laten erven, dan moet u dat in een testament regelen.


Situatie 5

Getrouwd, geen kinderen

Zonder testament erft uw partner alles van u. Als uw echtgenoot vervolgens (kort) na u overlijdt, dan vererft het totale vermogen naar de familie van de langstlevende. In een testament kunt u regelen dat uw eigen familie dan toch (een deel van) de erfenis krijgt.


Situatie 6

Getrouwd, wel kinderen

Volgens de wet, wordt de langstlevende automatisch eigenaar van de nalatenschap. De kinderen erven hun erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare geldvordering. Over die geldvordering is in beginsel erfbelasting verschuldigd, welke belasting door de langstlevende betaald (voorgeschoten) moet worden. Dit kan de langstlevende in de problemen brengen, met name als het vermogen grotendeels ‘vast’ zit, bijvoorbeeld in het huis. Het kan dan van belang zijn om bij testament een alternatieve regeling te treffen, op grond waarvan bij het eerste overlijden nog geen erfbelasting betaald hoeft te worden.


Kinderen algemeen

Indien een kind van u heeft geërfd en vervolgens gaat scheiden, dan vervalt de helft van de erfenis van het kind naar zijn of haar ex-partner, indien uw kind in gemeenschap van goederen is getrouwd. In een testament kunt u regelen dat de nalatenschap in die situatie uitsluitend aan uw kind toekomt.

Verkeert een of meer van uw kinderen in een bijzondere positie, bijvoorbeeld door ruzie of schuldsanering , dan kunt u daar in een testament passende voorzieningen voor treffen.

Heeft u stiefkinderen, dan kunt u hen via een testament ook in uw nalatenschap betrekken en mede-erfgenaam maken.