Inzicht in herkomst koopprijs belangrijk bij huis kopen

Wie een huis koopt met geld waarvan hij of zij de herkomst niet duidelijk kan maken, komt van een koude kermis thuis. De notaris mag dan de akte van levering niet ondertekenen, de verkoper heeft recht op de contractuele boete van 10% voor het niet doorgaan van de koop.

Dat de levering van een huis in die omstandigheden niet kan doorgaan, is het gevolg van de onderzoeksplicht die elke notaris heeft op grond van de Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). De notaris moet zijn of haar dienst weigeren als de koper onvoldoende inzicht kan geven in de herkomst van de koopsom.

De notaris zal de koper altijd tijdig laten weten als niet duidelijk is hoe de aankoop van de woning wordt gefinancierd. Daarbij zal gevraagd worden naar concrete stukken waaruit de herkomst van het geld blijkt.

Wilt u meer weten over het inzichtelijk maken van de herkomst van de koopsom bij het kopen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.