IT-systeem goedkope bank erkent volmacht notarieel levenstestament niet

Gelukkig zijn dat uitzonderingen. Een voorbeeld daarvan is als ouders bepaalde bankzaken hebben lopen bij een bank die extreem lage kosten voor zijn diensten aan de klant berekent. Zo nam een dergelijke bank in zijn algemene voorwaarden op dat er geen gemachtigde kan worden benoemd bij een online spaarrekening. De reden daarvoor was dat de bank dat in zijn IT-systeem niet kan verwerken. Als de gevolmachtigde zich meldt, geeft de bank daarom nul op het rekest.

De verwerking van een levenstestament in bankadministraties heef nogal wat voeten in de aarde. Dat komt omdat elk levenstestament uniek is en eigen bepalingen kent. Zo kan de volmacht beperkt, algemeen, herroepelijk of onherroepelijk zijn. Om het nog ingewikkelder te maken kan een levenstestament ook allerlei wensen en verzoeken, geboden en verboden en bijlagen omvatten. Het is voor banken niet altijd mogelijk om daar op ingericht te zijn.
Desondanks is het algemene gevoelen in de maatschappij dat banken levenstestamenten wel zouden moeten kunnen verwerken. De KNB en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben jaren geleden al overeenstemming bereikt over een model van de financiële volmacht in het levenstestament. Als levenstestamenten met hantering van dat model zijn opgemaakt, kunnen grote banken die verwerken. Wilt u geen enkel risico lopen op nakoming van uw wensen ten aanzien van uw financiële belangen, heeft u de keuze om bij uw bank te informeren of zij dit model accepteert.

Bij kleinere banken is een clausule dat een volmacht niet wordt geaccepteerd dan ook niet onredelijk bezwarend. Er is pas sprake van “onredelijk bezwarend” als de voor- en nadelen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien in aanzienlijke mate te worden verstoord. Daarvan is geen sprake als tegenover de weigering van volmachten lage kosten voor de bankkosten en daarmee samenhangende hoge rentetarieven gelden. Het is er de keerzijde van.

Wilt u meer weten over het maken va een levenstestament in het algemeen of bijzondere bepalingen die daarin opgenomen zouden moeten worden? Bel ons voor het maken van een afspraak.