Levenstestament met volmacht kan onder bewindstelling voorkomen

Het is niet altijd koek en ei tussen kinderen als het gaat om het nemen van beslissingen als ouders niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen. Dat blijkt maar weer uit een zaak waarin twee dochters in het levenstestament van hun vader zijn benoemd tot diens gevolmachtigden. Enkele jaren later, als vader niet meer zelf zijn wil kan bepalen, vragen de zonen aan de kantonrechter om bewind in te stellen over vaders vermogen en hen als bewindvoerder te benoemen. Wat gaar er dan gebeuren met de volmacht?

De kantonrechter is er helder over. Uit alle documenten en verklaringen van de notaris blijkt dat vader prima zijn eigen wil kon bepalen op het moment dat hij het levenstestament – met daarin de volmachten – liet opmaken. Enkele jaren later blijkt dat vader zowel lichamelijk als geestelijk niet meer in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Uit het levenstestament vloeit voort dat zijn dochters volledige volmacht hebben om hem te vertegenwoordigen. De kantonrechter ziet daarom geen enkele reden om een bewind in te stellen.

Dat wil echter niet zeggen dat dit nooit kan gebeuren. Er kunnen omstandigheden zijn die – ondanks een volledige volmacht – tocht aanleiding geven om een bewind in te stellen. Dergelijke omstandigheden moeten dan ook duidelijk en onmiskenbaar blijken. Als alleen de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen zijn verstoord, is er geen reden om een bewind in te stellen.

Wilt u meer weten over volmachten in een levenstestament of het instellen van een bewind? Bel ons vor het maken van een afspraak.