Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Een wetsvoorstel van die strekking is voor advies aan de Raad van State aangeboden. Het voorstel bevat ook de mogelijkheid voor gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen. Een derde hoofdpunt is dat er een wettelijke mogelijkheid komt voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het kabinet wil met de voorgestelde wet meer mogelijkheden creëren om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering aan te pakken en tegen te gaan.

Naast de contantgeldgrens zijn er specifiek maatregelen in het voorstel opgenomen voor waarborging van integriteit in de trustsector. Dienstverlening met hoge integriteitsrisico’s worden bij wet verboden. Het gaat daarbij onder meer om diensten te leveren als derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen betrokken zijn. Ook het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt verboden.

Wilt u meer weten over de bestaande of nieuwe grens voor het accepteren van contante betalingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.