Met notariële volmacht houdt u regie in handen

Het kan iedereen overkomen. Teruggang in uw geestelijke of lichamelijke toestand. Met als gevolg dat u wordt belemmerd in het behartigen van uw eigen belangen. Omdat ook anderen – bijvoorbeeld uw familie – een beschermingsmaatregel aan de rechter kan vragen, is het voor u van belang om vooraf te regelen wie u in die situaties gaat vertegenwoordigen. Met een notariële volmacht houdt u de regie in eigen hand.

Met een beschermingsmaatregel van de rechter gaat iemand anders u vertegenwoordigen en voor u beslissingen nemen. U kunt dat voorkomen met een notariële volmacht. Daarin bepaalt u zelf – voordat u in een dergelijke situatie terecht komt – wie als uw vertegenwoordiger gaat optreden. U geeft in de volmacht ook welke handelingen uw vertegenwoordiger mag verrichten, als u dat zelf niet meer kunt. Mag de vertegenwoordiger alleen besluiten over financiële zaken, of ook over medische aangelegenheden en verzorging?

Met een notariële volmacht blijft u zelf bevoegd om te handelen, naast de gemachtigde. Dat geldt niet bij een beschermingsmaatregel van de rechter. U bepaalt overigens zelf wanneer de volmacht ingaat. Bijvoorbeeld als u om medische redenen niet meer in staat bent om dat zelf te doen, wat moet blijken uit een verklaring van een arts. Uw vertegenwoordiger (“gemachtigde”) hoeft – anders dan bij een beschermingsmaatregel – geen verantwoording af te leggen aan de rechter.

U kunt bij ons eenvoudig een volmacht regelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de notariële volmacht? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.