Met terugwerkende kracht toetreden tot samenwerkingsverband biedt voordelen

Op gezette tijden uw bedrijfsstructuur toetsen aan maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving is geen overbodige luxe. Een van de veranderingen in regels is dat het sinds kort niet alleen maar in fiscale zin, maar ook in juridische zin mogelijk is om het toetreden tot een samenwerkingsverband met een vennootschap met terugwerkende kracht te laten ingaan. Daarbij is de datum van oprichting van die vennootschap bepalend. De bv moet namelijk de gehele periode van de terugwerkende kracht civielrechtelijk bestaan.

Een dergelijke maatregel is bijvoorbeeld van belang als de winst van uw bedrijf in de hoogste belastingschijf valt. Aanpassing van de ondernemingsstructuur kan mogelijk tot belastingbesparing leiden, bijvoorbeeld door het oprichten van een partner-bv. De partner-bv is een samenwerkingsverband (vennootschap onder firma of maatschap) tussen één of meer personen en een bv, waarvan deze personen aandeelhouder zijn. Deze personen blijven dan deelnemen als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Daarmee hebben zij recht op de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. De inbreng van de bv bestaat uit een aandeel van de onderneming of kapitaal, zodat een deel van de winst wordt toegerekend aan de bv. Deze winst wordt tegen het lage tarief in de vennootschapsbelasting belast. De Belastingdienst kijkt wel heel secuur naar dergelijke constructies, maar die zijn onder voorwaarden mogelijk.

Tot nu toe telde ook de periode dat de bv in oprichting was mee in de berekening van de toegestane terugwerkende kracht. Dat is nu niet meer mogelijk. Bepalend is de datum van officiële oprichting bij de notaris. Wees er van bewust dat herstructurering via een partner-bv een keuze voor de lange termijn is. Van belang is of uw bedrijfsresultaten structureel boven een bepaald niveau zijn. Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor een afspraak.