Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolmachtigde gedurende meerdere jaren het volledige beheer over de financiën van de volmachtgever voerde. In die periode heeft de gevolmachtigde goed voor zichzelf en zijn familie gezorgd, althans met bedragen die hij van de bankrekeningen van de volmachtgever naar zijn eigen bankrekening overmaakte. Energie, onderhoud van de auto, vliegtickets en boodschappen werden met dat geld betaald. Giften aan de kinderen van de gevolmachtigde werden ook met geld van de volmachtgever gedaan.

Normaal gesproken is een dergelijke handelwijze strafbaar. Het zou alleen mogen als er sprake is van een in de volmacht omschreven recht om geld van de volmachtgever naar de eigen bankrekening over te maken. In dit geval mocht de gevolmachtigde wel beschikken over het vermogen van de volmachtgever, maar alleen als dat het belang van de volmachtgever dient. Bovendien was er in dit geval sprake van een opschortende voorwaarde. De gevolmachtigde mocht pas gebruik van de volmacht maken na een medische verklaring – door een arts – dat hij lichamelijk en/of geestelijk niet meer in staat zou zijn om de eigen rechten uit te oefenen en belangen te behartigen. De volmacht was daarmee beperkt tot gebruik om uitsluitend de belangen van de volmachtgever te behartigen.

Het doet niet ter zake of de gevolmachtigde de overboekingen beschouwt als tegenprestatie voor het verlenen van zorg aan de volmachtgever. Vooral niet omdat de wet verbiedt dat er naast een volmachtrelatie ook een andere relatie ontstaat, waarmee niet kan worden uitgesloten dat de belangen van beide partijen strijdig met elkaar kunnen zijn. Die strijdigheid was in deze zaak overduidelijk. Het levert de gevolmachtigde een gevangenisstraf op van 22 maanden!

Wil u meer weten over de strekking van volmachten? Bel ons voor het maken van een afspraak.