Negatieve rente

Sinds 1 oktober jongstleden betalen wij over de voor u gehouden gelden rente aan de bank, de zogenaamde negatieve rente.

Die negatieve rente gaan wij vanaf voormelde datum doorberekenen aan u aangezien wij geen financieel voor- of nadeel mogen hebben met betrekking tot het aanhouden van gelden op onze derdengeldenrekening.

Om voor ieder dossier precies het rente-nadeel te berekenen vergt veel tijd, met name omdat het om verschillende bedragen gaat, de gelden kort of lang op de rekening staan en per bank de voorwaarden van de negatieve rente anders kunnen zijn. Daarom hebben wij besloten om per dossier een vast bedrag te rekenen.

Bij een levering van een registergoed (al dan niet in combinatie met een hypotheek) wordt er bij koper en verkoper een vast bedrag in rekening gebracht aangezien wij de ontvangen gelden eerst houden voor koper en na het onderteken van de akte voor verkoper. Er wordt dan uitgegaan van de koopsom, waarbij het tarief bij koper en verkoper, ieder voor de helft, in rekening wordt gebracht.

Ook bij het afsluiten van een (losse) hypotheek wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

Algemeen tarief

Bedrag tot excl. Btw incl. Btw
€ 150.000 € 14,35 € 17,36
€ 200.000 € 19,20 € 23,24
€ 250.000 € 24,12 € 29,19
€ 300.000 € 28,69 € 34,72
€ 400.000 € 38,53 € 46,62
€ 500.000 € 47,96 € 58,03
€ 600.000 € 57,73 € 69,86
€ 800.000 € 77,00 € 93,17
€ 1.000.000 € 96,26 € 116,48
Hoger op aanvraag

 

 

Waarborgsommen staan langere tijd op onze derdengeldenrekening. Hiervoor gelden de volgende tarieven per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand:

Tarief waarborgsommen

Bedrag tot Excl. Btw Incl. BTW
€ 50.000 € 20,54 € 24,86
€ 100.000 € 41,09 € 49,72
€ 200.000 € 82,19 € 99,45
€ 300.000 € 123,28 € 149,17
€ 400.000 € 164,38 € 198,90
Hoger op aanvraag

 

Tarief nalatenschappen

Bij nalatenschappen, waarbij vaak grotere bedragen langere tijd op onze derdengeldenrekening staan, wordt de rente berekend.

 

Zodra de rentevoorwaarden van de banken wijzigen, kunnen bovenstaande tarieven ook wijzigen.