Niet-betaalde rente op lening van BV is verkapt dividend

Het niet in rekening brengen van rente op een lening van de dga (directeur grootaandeelhouder) uit een BV is verkapte uitdeling. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter.

Het is niet ongebruikelijk dat dga’s een rekening-courant verhouding hebben met hun BV. Integendeel, dat komt in hoge mate voor. Normaal gesproken lost de dga daar op af en betaalt de overeengekomen rente. Die rente moet overigens wel zakelijk zijn. Als geen rentevergoeding wordt afgesproken riskeert de dga een naheffing van de fiscus in de vorm van dividendbelasting. De fiscus beoordeelt niet-betaalde rente meestal terecht als een uitdeling. Dat is bijvoorbeeld het geval als het verschil tussen de feitelijk bedongen rente en de rente die in zakelijke verhoudingen tussen derden zou zijn overeengekomen zo groot is, dat zowel de BV als de dga zich daarvan bewust moeten zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en risico’s van een rekening-courantverhouding tussen u en uw BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.