Notariaat pleit voor waarborgen privacy in wetsvoorstel aandeelhoudersregister

De
Tweede Kamer is begonnen aan de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel voor
een centraal aandeelhoudersregister (CAHR). De KNB heeft samen met de
Vereniging van Ondernemingsrechtspecialisten in het Notariaat (VON) op het
voorstel gereageerd. Ook de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV)
van de KNB en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft naar het
wetsvoorstel gekeken.

Privacy

De
KNB heeft steeds gepleit voor een besloten CAHR. Dit in het belang van de
privacy van de in het CAHR geregistreerde aandeelhouders, vruchtgebruikers en
pandhouders. In dat kader pleit de beroepsorganisatie voor terughoudendheid bij
het aanwijzen van Wwft-instellingen die inzage krijgen in het CAHR. De KNB
denkt hierbij uitsluitend aan wettelijk gereguleerde Wwft-instellingen die
onder een vorm van overheidstoezicht staan en/of aan tuchtrecht zijn
onderworpen en objectief een redelijk belang hebben bij inzage in het CAHR,
zoals banken, advocaten en notarissen. Ook de GCV schrijft dat de kring van
partijen die toegang hebben tot het register zoveel mogelijk beperkt moet
blijven. In het huidige voorstel is – volgens de commissie – niet duidelijk
welke partijen inzage krijgen en dat is wel belangrijk voor de rechtszekerheid
en de concurrentiepositie van Nederlandse rechtspersonen.

Verschil
met UBO-register

Verder
benadrukken alle partijen de toegevoegde waarde van het CAHR naast het
UBO-register. In dit laatste register wordt een aantal gegevens volledig
openbaar. Veel bedrijven – met name familiebedrijven – maken zich zorgen over
deze openbaarheid. De GCV heeft eerder kenbaar gemaakt het openbare karakter
van het UBO-register te zien als bron van zorg. ‘In het slechtste geval wordt
het UBO-register een forse administratieve lastenpost voor goedwillende
rechtspersonen, terwijl de betrouwbaarheid en bruikbaarheid vervalt omdat
malafide partijen onjuiste gegevens verstrekken.’ In het UBO-register worden
natuurlijke personen met een aandelenbelang van meer dan 25 procent geregistreerd.
‘Te verwachten is dat deze 25-procentgrens zal worden gebruikt om buiten het
UBO-register te blijven’, aldus de KNB en de VON. In het CAHR moeten
aandeelhouders worden ingeschreven ongeacht of zij natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn en ongeacht hun aandelenbelang.

Wilt
u meer weten over uw aandeelhoudersregister? Bel ons voor het maken van een
afspraak.