Notariële akte of onderhandse akte?

Soms is een notariële akte wettelijk voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld voor de levering van een huis, het vestigen van een hypotheek, het maken van een testament, huwelijkse voorwaarde of het oprichten van een besloten vennootschap.
Bij andere akten, zoals bijvoorbeeld een akte voor geldlening of een akte waarin een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd of akten waar geen wettelijk voorgeschreven notariële vorm voor geldt, kunt u kiezen voor een notariële vorm. U kunt dan echter ook kiezen voor een onderhandse vorm, met alleen de handtekeningen van betrokken partijen onder de afspraak.

Redenen om voor een notariële vorm te kiezen:

  1. Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast. En iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld.
  2. Iemand die een akte heeft laten opmaken, krijgt een kopie (ook wel grosse of afschrift genoemd) om de afspraken altijd te kunnen bewijzen. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend en de schuldenaar komt zijn verplichtingen niet na, dan kan de schuldeiser met de grosse direct overgaan tot executie (verkoop van de goederen van de schuldenaar). Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig.
  3. De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte.
  4. De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).

Als klant kunt u een aantal gevallen dus kiezen voor de vorm van een notariële akte, bijvoorbeeld omdat u extra waarborgen wilt.

Wilt u meer weten over de meerwaarde van en notariële akte ten opzichte van een onderhandse akte? Bel ons voor het maken van een afspraak.