Overdragen van bedrijf vergt gefaseerde voorbereiding en uitvoering

Wie niet tijdig voorbereidingen treft, loopt het risico dat het bedrijf vanwege de fiscale claims opgedoekt moet worden. In de eerste plaats komt dat door de aanmerkelijk belang heffing (AB). Aanmerkelijk belang omvat 25% van de waardestijging van de aandelen sinds oprichting. Als u klein bent begonnen en inmiddels bent uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf, gaat het om honderdduizenden euro’s.

 

Vervolgens kan ook het schenkingsrecht of erfrecht de opvolging in de weg staan of uiteindelijk het bedrijf de kop kosten. Schenken of nalaten aan uw kinderen kan hen een fiscale claim van 20% over de aandelenwaarde opleveren. Een kleine rekensom leert dat de fiscus bij elkaar bijna de helft van de waarde van uw bedrijf als heffing aan uw opvolger(s) kan opleggen.

U kunt dat eenvoudig voorkomen. Begin op tijd met schenkingen, zodat u die kunt spreiden en maximaal gebruik kunt maken van jaarlijkse vrijstellingen. Daarnaast kunnen de kinderen de aanmerkelijk belangheffing doorschuiven bij het verkrijgen van een schenking en een erfenis. Met deze doorschuifregeling krijgen zij uitstel. Zij kunnen die later zelfs ook weer doorschuiven. Houdt er dan in elk geval rekening mee dat die oplopende claim ooit betaald moet worden.

 

Veel voordeel kunt u halen uit verlaging van de schenk- en erfbelasting. Dan profiteren u en uw kinderen van vrijstellingen en (gedeeltelijke) kwijtschelding. Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) profiteert u van de vrijstelling over € 1.000.000 waarde van uw bedrijf. Over het meerdere moet u dan nog 3,4% betalen. Dat ziet er heel wat gunstiger uit dan de hiervoor geschetste 20%.

Om te kunnen profiteren van de BOR moet de volgende generatie aandeelhouders ook zelf de onderneming gaan drijven, de bedrijfsactiviteit voortzetten. Voor een BV met alleen beleggingen kunt u daarom geen gebruik maken van de BOR. Een tweede voorwaarde is dat de ontvanger van de aandelen het bedrijf ook nog voor minimaal vijf jaar moet voortzetten. Als er ook nog sprake is van schenking moet de opvolger ook de drie jaar na de schenking en voorafgaand aan de overdracht al in het bedrijf werken. Wordt uiteindelijk na overname aan deze voorwaarden niet voldaan, dan komt de heffing er alsnog aan.

Afhankelijk van de structuur van uw BV kan mogelijk ook uw bedrijfspand met gebruikmaking van de BOR worden vrijgesteld worden van schenk- of erfbelasting. Ander vastgoed telt daarin alleen mee als het gaat om een ondernemingsactiviteit als intensieve verhuur of projectontwikkeling.

 

U ziet, met een gedegen en vooral ook tijdige voorbereiding kunt u veel, heel veel geld besparen. Daarbij zijn niet alleen de bedrijfsperikelen van belang, maar ook eventuele huwelijkse voorwaarden en testament. Ook als opvolging binnen de familie niet mogelijk is, kunt u de BOR toepassen. Via gefaseerde overdracht van aandelen in termijnen is een fiscaal vriendelijke oplossing mogelijk.

Een voorbereidingstijd van vijf jaar is niets te lang.

 

Wilt u meer weten over de voorbereiding op bedrijfsoverdracht? Bel ons voor het maken van een afspraak.