Publicatieplicht verzaken is economisch delict bestuurder

Sommige bestuurders veronderstellen dat zij onder een algehele vrijstelling vallen, maar die is nergens geregeld. Publicatieplicht kan wel worden beperkt tot basisinformatie. Uw bedrijf komt in aanmerking voor deze gedeeltelijke vrijstelling als er minder dan tien werknemers, zijn de omzet minder is dan € 700.000 en het balanstotaal niet groter dan € 350.000. U hoeft slechts een flink gecomprimeerde balans te deponeren. Zelfs toelichting op de waarderingsgrondslagen die bij het opstellen van die balans zijn toegepast, is niet vereist.

 

De keuze voor onder meer een bv, nv, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vof en cv heeft zowel rechten als plichten tot gevolg. Publiceren van jaarcijfers is daar een van. Bij verzuim pleegt u een economisch delict.

 

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van de keuze voor een rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak.