Schenk- en erfbelasting 2023

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 723.526 voor kinderen € 22.918. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 60.298 (te gebruiken voor eigen woning) of € 28.947 (vrije besteding).
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 6.035(jaarlijkse vrijstelling).


Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2023

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

(tot € 138.642) 10%

(tot € 138.642) 18%

(tot € 138.642) 30%

Zie ()

(v.a. € 138.642) 20%

(v.a. € 138.642) 36%

(v.a. € 138.642) 40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 723.526

Kinderen en kleinkinderen

€ 22.918

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 68.740

Ouders

€ 54.270

Overige verkrijgers

€ 2.418

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 6.035

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 28.947

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, t.b.v. verbouwing of aflossing hypotheek eigen woning)

€ 60.298

Overige verkrijgers

€ 2.418

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.205.871 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.205.871; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.