Schenk- en erfbelasting 2023

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 723.526 voor kinderen € 22.918. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 60.298 (te gebruiken voor eigen woning) of € 28.947 (vrije besteding).
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 6.035(jaarlijkse vrijstelling).


Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2023

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

(tot € 138.642) 10%

(tot € 138.642) 18%

(tot € 138.642) 30%

Zie ()

(v.a. € 138.642) 20%

(v.a. € 138.642) 36%

(v.a. € 138.642) 40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 723.526

Kinderen en kleinkinderen

€ 22.918

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 68.740

Ouders

€ 54.270

Overige verkrijgers

€ 2.418

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 6.035

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 28.947

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, t.b.v. verbouwing of aflossing hypotheek eigen woning)

€ 60.298

Overige verkrijgers

€ 2.418

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.205.871 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.205.871; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.


Schenk- en erfbelasting 2021

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 669.265, voor kinderen € 21.282. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 55.996 (te gebruiken voor studie) of € 105.3023 (te gebruiken voor eigen woning) of € 26.881 (vrije besteding).
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 6.604 (jaarlijkse vrijstelling).


Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2021

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

(tot € 128.243) 10%

(tot € 128.243) 18%

(tot € 128.243) 30%

Zie ()

(v.a. € 128.243) 20%

(v.a. € 128.243) 36%

(v.a. € 128.243) 40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 669.265

Kinderen en kleinkinderen

€ 21.282

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 63.836

Ouders

€ 50.397

Overige verkrijgers

€ 2.234

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 6.604

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 26.881

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie )

€ 55.996

Overige verkrijgers

€ 3.244

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bedraagt voor 2021 € 105.302 belastingvrij te schenken. De schenking moet wel aan de eigen woning wordt besteed, de ontvanger moet jonger zijn dan 40 jaar.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.119.845 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.119.845; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.