Schepen en scheepshypotheken

Wilt u een bij het kadaster teboekgesteld schip kopen of verkopen, dan moet de overdracht formeel worden vastgelegd in een notariële akte, net als dat het geval is bij een huis. Maar, een schip overdragen is wel iets heel anders dan een huis overdragen. De wet bevat voor het overdragen van schepen een aantal bijzondere bepalingen. Wij hebben als een van de weinige kantoren in Nederland veel kennis van en ervaring in de scheepvaartpraktijk. Hierbij moet u denken aan het registreren en uitboeken van alle typen schepen, het overdragen van schepen en het vestigen van hypotheken op schepen.

Tot onze maritieme klantenkring behoren werven, scheepsmakelaars, rederijen, binnenvaartschippers maar ook particuliere jachteigenaren.

Een scheepshypotheek kan pas getekend worden als u eigenaar bent. Maar u bent pas eigenaar als u de koopsom heeft betaald. Om te betalen hebt u geld nodig en daarvoor moet de hypotheekakte weer getekend zijn. Om te zorgen dat dit allemaal toch juridisch op een juiste manier gebeurt, de verkoper zijn geld krijgt en u uw schip, verloopt dit ingewikkelde verkeer via ons kantoor.

Vooral als u een schip in aanbouw koopt of een schip dat nog niet bij het Kadaster is ingeschreven krijgt u te maken met bijzondere omstandigheden die wij graag voor u in goede banen leiden.