Waar moet u op letten?

Bij de aankoop of het bezit van een schip zijn er veel zaken waar u op moet letten.

Het registreren van een schip bij het Kadaster (teboekstelling) is niet altijd verplicht.

  1. Ook voor schepen die niet verplicht hoeven te worden geregistreerd in het Kadaster is teboekstelling toch raadzaam bijvoorbeeld als u een schip in aanbouw bezit en het schip op een scheepswerf ligt. Bij faillissement van de scheepswerf kunt u dan aantonen dat het schip van u is. Wordt het schip gebruikt als onderpand voor een hypotheek dan is registratie altijd nodig.

  2. Hoe weet u zeker of de verkoper van de boot daartoe ook bevoegd is ? Wij hebben toegang tot registers en kunnen voor u nakijken wie de eigenaar is.

  3. Voor de teboekstelling van uw schip hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig, de originele koopovereenkomst, factuur of eigendomsbewijs van het schip en de specificaties van schip zoals afmeting en inrichting, hiervoor zijn speciale formulieren van het kadaster.

  4. Voor de hypotheekakte moeten wij beschikken over een kopie van uw legitimatiebewijs en de opdrachtbrief van de hypotheekbank.

  5. Voor de leveringsakte hebben wij nodig (indien aanwezig) de koopakte, het brandmerk (registratienummer bij het kadaster).

Wilt u meer weten? Wij maken graag een afspraak met u. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Schepen en scheepshypotheken

Wilt u een bij het kadaster teboekgesteld schip kopen of verkopen, dan moet de overdracht formeel worden vastgelegd in een notariële akte, net als dat het geval is bij een huis. Maar, een schip overdragen is wel iets heel anders dan een huis overdragen. De wet bevat voor het overdragen van schepen een aantal bijzondere bepalingen. Wij hebben als een van de weinige kantoren in Nederland veel kennis van en ervaring in de scheepvaartpraktijk. Hierbij moet u denken aan het registreren en uitboeken van alle typen schepen, het overdragen van schepen en het vestigen van hypotheken op schepen.

Tot onze maritieme klantenkring behoren werven, scheepsmakelaars, rederijen, binnenvaartschippers maar ook particuliere jachteigenaren.

Een scheepshypotheek kan pas getekend worden als u eigenaar bent. Maar u bent pas eigenaar als u de koopsom heeft betaald. Om te betalen hebt u geld nodig en daarvoor moet de hypotheekakte weer getekend zijn. Om te zorgen dat dit allemaal toch juridisch op een juiste manier gebeurt, de verkoper zijn geld krijgt en u uw schip, verloopt dit ingewikkelde verkeer via ons kantoor.

Vooral als u een schip in aanbouw koopt of een schip dat nog niet bij het Kadaster is ingeschreven krijgt u te maken met bijzondere omstandigheden die wij graag voor u in goede banen leiden.