Schuld BV voor dga in privé onzakelijk zonder deugdelijke afdekking

Zonder deugdelijke afdekking van de risico’s wordt een dergelijke lening door de fiscus beschouwd als een verkapte winstuitdeling aan de dga. Een dergelijk risico wordt gelopen als de rente gaat dalen en dergelijke gevolgen niet zijn afgedekt in een overeenkomst met de dga. De fiscus ziet in een dergelijke handeling een bewuste bevoordeling van de dga, waarmee de dga winst behaalt.

 

Wilt u meer weten over de juridische verhouding tussen dga in privé en uw BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.