Sinds 1 januari 2021 wordt weer erfbelastingrente berekend

Sinds 2017 heeft de Belastingdienst na overlijdens geen belastingrente over erfbelasting in rekening gebracht. Het besluit hiertoe was genomen vanwege automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2021 is dat echter verleden tijd.

Per 1 januari 2021 is dat besluit vervallen en wordt voor sterfgevallen na 31 december 2020 weer belastingrente in rekening gebracht. Concreet betekent het dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht als de aangifte erfbelasting binnen acht maanden na het overlijden is ingediend en de aanslag conform wordt vastgesteld.

Voor sterfgevallen tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2021 wordt geen erfbelastingrente in rekening gebracht, tenzij sprake is van vervulling van een voorwaarde die pas na 31 december 2020 tot vervulling komt.

Uitzonderingen

Als op het moment van overlijden de verdeling van de erfenis nog niet bekend is of dat men na het overlijden nog wijzigingen doorvoert, gelden uitzonderingen op de regel binnen acht maanden. Het gaat dan om de volgende situaties:

  1. één van de erfgenamen is een nog ongeboren baby;
  2. er is geen erfgenaam bekend en ook geen vereffenaar;
  3. een erfgenaam verwerpt de erfenis, maar een andere erfgenaam daarna niet;
  4. een testament waarbij erfgenamen elkaar trapsgewijs opvolgen. Dit is als een erflater een erfgenaam aanwijst, maar ook in lijn een tweede erfgenaam voor als de eerste aangewezen erfgenaam komt te overlijden, of de erfenis weigert te aanvaarden.

In al deze situaties treedt de achtmaandentermijn later in dan de overlijdensdatum van de erflater.

Wilt u meer weten over het afwikkelen van een erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.