Steeds meer dementerenden, belang volmacht neemt toe

Het aantal dementerende Nederlanders zal binnen vier decennia verdubbelen tot een half miljoen. Dat meldde het ANP onlangs naar aanleiding van het World Alzheimer Report 2010. Toenemende vergrijzing is hiervan de belangrijkste reden. Wees het risico voor en zorg vooraf dat u de regie in handen houdt. Met een notariële volmacht kunt u dat. Hoe werkt het?

Als dementie bij u onverhoopt zou optreden kunnen anderen – bijvoorbeeld uw familie – een beschermingsmaatregel aan de rechter vragen. U kunt dat voorkomen door zelf vooraf te regelen wie u in die situaties gaat vertegenwoordigen. Met een notariële volmacht houdt u de regie in eigen hand.

Met een beschermingsmaatregel van de rechter gaat iemand anders u vertegenwoordigen en voor u beslissingen nemen. U kunt dat voorkomen met een notariële volmacht. Daarin bepaalt u zelf – voordat u in een dergelijke situatie terecht komt – wie als uw vertegenwoordiger gaat optreden. U geeft in de volmacht ook aan welke handelingen uw vertegenwoordiger mag verrichten, als u dat zelf niet meer kunt. Mag de vertegenwoordiger alleen besluiten over financiële zaken, of ook over medische aangelegenheden en verzorging?
Met een notariële volmacht blijft u zelf bevoegd om te handelen, naast de gemachtigde. Dat geldt niet bij een beschermingsmaatregel van de rechter. Uw vertegenwoordiger (“gemachtigde”) hoeft – anders dan bij een beschermingsmaatregel – geen verantwoording af te leggen aan de rechter.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de notariële volmacht? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.