Uitkeringseis dividenduitkering binnen acht maanden strijdig met EU-recht

Dat zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Eisen aan teruggaf van dividendbelasting moeten overigens gelijk zijn voor zowel Nederlandse bedrijven als voor bedrijven uit andere EU-landen. Een en ander bleek nadat de Hoge Raad prejudiciële vragen over dit vraagstuk had gesteld aan het Europese Hof. Aanleiding was een verzoek om teruggaaf van in Nederland geheven dividendbelasting over door een buitenlands investeringsbedrijf ontvangen dividenden.

Wilt u meer weten over de juridische effecten van het uitekren van dividend en eventuele teruggaaf? Bel ons voor het maken van een afspraak.