Van mantelzorger tot vertrouwenspersoon, of toch niet

Iemand uit uw directe omgeving gaat lichamelijk en/of geestelijk achteruit en heeft u gevraagd om zijn of haar belangen te behartigen. Het kan gaan om financiële zaken, het nemen van medische beslissingen, het uitvoeren van persoonlijke wensen of een combinatie hiervan. De afspraken worden vastgelegd in een levenstestament of volmacht.

Als u ‘ja’ hebt gezegd op de vraag om iemands zaken waar te nemen, wordt u aangewezen als vertrouwenspersoon die namens een ander (de volmachtgever) mag handelen. In de akte wordt u gevolmachtigde genoemd.

Waar zeg ik ‘ja’ tegen?

Als mantelzorger voelt u zich misschien verantwoordelijk en vindt u dat u uw medewerking niet kunt weigeren. Maar voordat u besluit de rol van vertrouwenspersoon op u te nemen, is het goed om na te gaan om welke taken het precies gaat en wat er van u wordt verwacht.

Praat hier samen over met degene die u wil benoemen tot vertrouwenspersoon. Dan kunt u een inschatting maken of u wel de juiste persoon bent voor de taak.

Bij medische zaken kan het van belang zijn dat de wensen van diegene overeenkomen met uw eigen denkbeelden. Als het gaat om financiële administratie en belastingzaken kunt u zich afvragen of u dit wel wilt en kunt doen. Een andere vraag is of u voldoende tijd heeft om deze taken uit te voeren.

Het is ook mogelijk dat er meer vertrouwenspersonen worden benoemd, bijvoorbeeld een voor de financiën en een voor de medische wensen. Dan is het goed om vooraf afspraken te maken over de rolverdeling.

(Bron nieuwsbrief notaris.nl)