Verantwoordingsplicht voor bestuurders en mogelijk bestuursverbod in aantocht

Liquidatie – ontbinding – van een vennootschap, stichting of vereniging waarin geen baten en schulden meer zijn, kan op een vrij eenvoudige manier worden gerealiseerd via een zogenaamde turboliquidatie. Er is dan geen vereffening nodig. Als er dan toch nog schuldeisers blijken te zijn, vissen die achter het net. De Tweede Kamer wil daar iets tegen doen door het vergroten van de transparantie en de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren. Daarmee kan misbruik effectiever worden tegengegaan.

Financiële verantwoording

Het wetsvoorstel bevat een verplichting voor het bestuur om een aantal stukken openbaar te maken door deze te deponeren bij de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. Veelal is dat het handelsregister. De deponering betreft stukken waarin het bestuur financiële verantwoording aflegt.

Na deponering moet het bestuur de schuldeisers hiervan in kennis stellen. Die kunnen dan de financiële gegevens van de ontbonden rechtspersoon nog raadplegen. Als daarvoor redenen zijn, kunnen zij via een machtiging van de kantonrechter inzage krijgen in de administratie.

Bestuursverbod

Als er nog schulden in de te liquideren rechtspersoon aanwezig zijn, kunnen – als het wetsvoorstel wordt aangenomen– bestuurders een bestuursverbod opgelegd krijgen door de rechter. Gronden daarvoor zijn het niet voldoen aan de deponeringsverplichting, het doelbewust benadelen van schuldeisers, het bij herhaling betrokken zijn geweest bij ontbindingen zonder baten maar wel met schulden, of bij een persoonlijk verwijtbaar faillissement.

Wilt u meer weten over turboliquidaties? Bel ons voor het maken van een afspraak